"Oliy ta'lim muassasining eng yaxshi pedagogi" tanloviga ariza berish.
Dastur haqidagi fikringiz